06-51440264

Wat regelt u vooraf?

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Veel mensen hebben geen idee wat er vooraf geregeld kan worden om op het moment van overlijden snel en efficiënt te kunnen handelen.

Met het opstellen van een levenstestament legt u alles vast waarvan u wilt dat uw nabestaanden er aandacht aan besteden. Hiermee houdt u zoveel mogelijk zelf de regie en bent u ervan verzekerd dat de nabestaanden op de hoogte zijn van uw wensen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het invullen van een levenstestament rust geeft. De wetenschap dat zaken goed geregeld zijn, biedt ruimte om meer te genieten.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In tegenstelling tot een testament waarin wordt vastgelegd wat er na een overlijden met de nalatenschap moet gebeuren, bevat een levenstestament informatie die ook belangrijk is tijdens het leven.

Een levenstestament bevat onder andere:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Uw financiële zaken
  • Uw uitvaartwensen
  • Informatie over abonnementen en lidmaatschappen
  • Een wilsverklaring: hierin worden uw medische beslissingen vastgelegd, zoals een niet-reanimeren wens
  • Een volmacht: wie mag u vertegenwoordigen op het moment dat u dit zelf niet meer kunt
  • Gebruikersnamen en wachtwoorden ten aanzien van uw computer en social media zoals Linked In, Twitter en Facebook
  • Een codicil: hierin kunt u vastleggen aan wie u uw persoonlijke eigendommen nalaat, bijvoorbeeld uw antieke klok of die mooie ring die al generaties lang in de familie is (dit is een handgeschreven document dat moet worden voorzien van datum en handtekening).

Nadenken over hoe het allemaal geregeld moet worden na een overlijden is geen dagelijkse bezigheid. Toch is het van groot belang om hier aandacht aan te besteden en dit te bespreken met uw naasten. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: wie gaat de uitvaart regelen? Wie gaat de spullen opruimen en verdelen? Wie zorgt voor de financiële afhandeling van de nalatenschap?

Een levenstestament is hét aangewezen document om deze zaken vast te leggen.

Stichting Nabestaandenzorg Amsterdam kan u als geen ander hierbij adviseren.

Samen brengen we de situatie in kaart en vinden we een goede balans tussen enerzijds het zakelijke belang en anderzijds de emoties die met een verlies gepaard gaan. Het geeft rust te weten dat alles zorgvuldig is geregeld. Desgewenst kan Nabestaandenzorg Amsterdam optreden als executeur waarbij we zorg dragen voor de juiste verdeling van de aanwezige spullen en het nagelaten vermogen. Dit kan spanningen binnen de familie bij het verdelen van de boedel voorkomen.

U wilt uw nabestaanden toch ook goed geïnformeerd achterlaten?

Neem dan nu contact op voor een vrijblijvende afspraak en bel 06-51440264 of vul het contactformulier in!

Voor meer informatie zie ook https://www.stichtingnabestaandenzorgamsterdam.nl/nl/diensten