06-51440264

Boedelafwikkeling

Ieder leven komt aan zijn einde. Steeds is dat een gebeurtenis vol verdriet en verwarring. Juist op zo’n moment heb je het meest behoefte aan ondersteuning, zowel als die ondersteuning er moet zijn voor naaste verwanten wanneer het uw eigen overlijden betreft, als wanneer het gaat om een overlijden in de naaste familiekring.

Onder Rentmeesterschap wordt het levenstestament en het nabestaandendossier genoemd.

In het levenstestament kunt u aangeven aan wie u een volmacht geeft om namens u uw zaken te behartigen als u dat zelf, ten gevolge van een langdurige ziekte of een ingrijpende gebeurtenis, niet meer goed kunt. Vaak zal die gevolmachtigde een echtgenoot, partner of vriend(in) zijn, maar u kunt daarvoor ook mij inschakelen.

In het nabestaandendossier staat alle informatie die de nabestaanden, de (testamentair) executeur en de notaris nodig hebben om de nalatenschap goed af te handelen. Het nabestaandendossier bevat persoons- en familiegegevens, financiële gegevens, overzicht van pensioenaanspraken, gegevens van uw polissen, donorcodicil, lidmaatschappen en abonnementen en andere zaken die voor u van belang zijn, zoals uitvaartwensen. Samen stellen wij dit nabestaandendossier op, zodat uw nabestaanden u dankbaar zullen zijn en u minder zorgen heeft.

Na een overlijden kan ik desgewenst optreden als executeur-afwikkelingsbewindvoerder, hetzij daartoe aangewezen bij testament of op verzoek van de erfgenamen. Het beheer en de verdeling van een nalatenschap is geen geringe opgave en komt op een moment dat er sprake is van ontreddering en verslagenheid. Op zo’n moment wil ik er ook voor u zijn door het regelen van de uitvaart, het beheer van de boedel – abonnementen stopzetten, huur opzeggen en de vele andere kwesties die zich aandienen op een goede wijze afwikkelen – en het contact onderhouden met de boedelnotaris, ondermeer voor een verklaring van erfrecht. Aangezien een boedelafwikkeling ook veel juridische aspecten heeft, werk ik hierbij nauw samen met een vaste boedelnotaris.

Neem nu contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Ik ben lid van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde)